Датници с клише

GRM 5430 HUMMER

GRM 5430 HUMMER

Професионален автоматичен датник с възможност за монтиране на клише с текст. Подходящ за работа в офис или производство с голямо натоварване. Здрав и лек, пластмасов корпус, осигуряващ прецизен отпечатък.
Максимален размер на печатното поле 43 х 26 мм.

GRM 5440 HUMMER

GRM 5440 HUMMER

Професионален автоматичен датник с възможност за монтиране на клише с текст. Подходящ за работа в офис или производство с голямо натоварване. Здрав и лек, пластмасов корпус, осигуряващ прецизен отпечатък.
Максимален размер на печатното поле 47 х 32 мм.