Автоматични номератори

Автоматичен номератор KW Trio 02060

KW Trio 02060

Автоматичен номератор - 6 цифрен. Повторяемост на ударите: 0, 1, 2, 3, 4, 6 или 12 пъти и
възможност за работа като 3, 4, 5 и 6-цифрен номератор. Изцяло метална конструкция, приспособление за настройване на първия номер, мастило и резервен тампон - включени в комплекта.

Автоматичен номератор KW Trio 21200

KW Trio 21200

Автоматичен номератор - 12 цифрен. Повторяемост на ударите: 0, 1, 2, 3, 4, 6 или 12 пъти и възможност за работа като 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12-цифрен номератор. Изцяло метална конструкция, приспособление за настройване на първия номер, мастило и резервен тампон - включени в комплекта.